Fundacja Niepokalanej

Fundacja Niepokalanej została założona dnia 8 grudnia 2014 roku.
Fundacja służy realizacji celów określonych przez Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

Przed siedzibą Fundacji

Konto Fundacji

Bank Pekao S. A.
36 1240 1822 1111 0010 6328 5056

Siedziba Fundacji

Jesteśmy członkami międzynarodowego Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" (Militia Immaculatae)