że braki

Należymy do Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce. Dlatego też wspieramy i pomagamy realizować cele tego stowarzyszenia.

Realizacje i plany

Naszą największą radością są polskie rodziny. To dla nich i z nimi już od kilkunastu lat organizujemy wartościowe spotkania i wydarzenia. Cieszymy się, że one chętnie korzystają z proponowanych inicjatyw, by umocnić się duchowo, sakramentalnie i rodzinnie.

Służymy osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym, by też mogły rozwijać się duchowo i społecznie.

Wdrażamy projekt Dni Rodzin Doświadczonych, aby ojcowie i matki samotnie wychowujący dzieci, i inni członkowie rodziny, przeżywające różne doświadczenia i próby, umocnili się w wierze i w nadziei, że nawet największe zło można przemienić w jeszcze większe Dobro.

Wraz z rozwojem Fundacji stawiamy sobie kolejne cele:

 • Organizacja Dni Rodzin Rycerskich, rekolekcji dla rodzin, dla niepełnosprawnych na coraz wyższym poziomie.
 • Współpraca z młodymi członkami Rycerstwa Niepokalanej w tworzeniu nowego projektu ewangelizacji przez Internet i inne nowoczesne środki przekazu w duchu św. Maksymiliana Kolbego

  koszt:
  ∓ 8 000,00 zł
  utrzymanie:
  ∓ 5 000,00 zł rocznie
  o projekcie:
  Aplikacja mobilna - MI
 • Budowa Przystani Niepokalanej

  koszt:
  ∓ 8 000 000,00 zł (osiem milionów)
  Dużo, ale wierzymy, że dla Mamusi Niebieskiej wszystko jest możliwe.
  28 sierpnia 2018 r. Zawierzyliśmy Koszelówkę - ośrodek wczasowy położony nad Jeziorem Zdworskim.
  Czy to jest miejsce, które wybrała sobie Matka Boża Niepokalana dla Jej rodzin, dla rodzin (oddanych) Niepokalanej?
  Prosimy Was o wsparcie naszego zawierzenia tego ośrodka Niepokalanej. Proponowany tekst zawierzenia zamieszczamy tutaj
  o projekcie:
  Przystań Niepokalanej
 • Projekty Mama.Expert i Męskie Inicjatywy

  dla matek i dla ojców - by wspomagać odkrywanie radości macierzyństwa i ojcostwa.

  koszt:
  ∓ 2 000,00 zł (dwa tysiące rocznie)
  - wynajem ośrodka, opłacenie prowadzących, druk materiałów itp.
  o projekcie:
  Mama.Expert
 • Planujemy kolejne edycje rekolekcji i spotkań dla rodzin w 2020 r. Kalendarz wydarzeń na stronie rodzina.maryjni.pl.

Planujemy kolejne edycje rekolekcji i spotkań dla rodzin w 2020 r. Kalendarz tych wydarzeń jest dostępny na stronie rodzina.maryjni.pl.

W szczególny sposób polecamy uwadze rodzący się nowy projekt, który roboczo nazywamy Krucjatą Niepokalanej. Przewodnią myślą projektu jest realizacja proroctwa z Księgi Rodzaju: "Ona zetrze głowę twoją" - poprzez utworzenie grupy pielgrzymów, którzy całkowicie opani Niepokalanej, z duchowym orężem w ręku, w sercu i na ustach (różańcem, Cudownym Medalikiem itp.), pójdą w te miejsca, które są naznaczone lub zagrożone obecnością złego ducha. Więcej informacji wkrótce na stronie mlodzi.mi-polska.pl.

Jesteśmy wdzięczni szczególnie za regularne finansowe wspieranie Fundacji, dzięki czemu możemy planować budżet wydatków i tworzyć nowe projekty ewangelizacyjne.

Dużym osiągnięciem było prowadzenie całonocnego czuwania modlitewnego w intencji nawrócenia grzeszników w Niepokalanowie z 16 na 17 dzień miesiąca (od października 2016 do października 2017) oraz przygotowanie materiałów na poszczególne miesiące modlitewnego czuwania. Udzielaliśmy również wsparcia grupom MI, które u siebie w parafii organizowały podobne czuwania modlitewne, a było ich sporo nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Poznaj nas

 • Teresa M. Michałek OV

 • prezes Fundacji Niepokalanej

  rzecznik prasowy stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej w Polsce

  pracownik Mediów Internetowych w Niepokalanowie

  instruktor inicjatywy MAMA.EXPERT

  redaktor kwartalnika AKTYW

  współpracownik miesięcznika Rycerz Niepokalanej i dwumiesięcznika Rycerz Młodych

 • Foto
 • Kontakt
 • Annamaria Mix OV

 • wiceprezes Fundacji Niepokalanej

  pośrednnik, tłumacz j. angileskiego

  przewodnik po Niepokalanowie

  współpracownik dwumiesięcznika Rycerz Młodych

  pracownik Archiwum w Niepokalanowie
  udzielam informacji dot. św. Maksymiliana w Polsce i zagranicą dla muzeów, wydawnictw, produkcji filmowych, autorów, czasopism, studentów itp.
  Więcej na archiwum.niepokalanow.pl
 • Foto
 • Foto Archiwum Niepokalanów
 • Kontakt (info dot. św. Maksymiliana)
 • Agnieszka M. Koszałka OV

 • członek Rady Fundacji Niepokalanej

  pracownik Archiwum w Niepokalanowie

  współpracownik dwumiesięcznika Rycerz Młodych

  publicysta portalu MARYJNI.PL

 • Foto
 • Kontakt
 • o. Piotr M. Lenart OFMConv

 • członek Rady Fundacji Niepokalanej

  wiceprezes stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej w Polsce

  administrator Mediów Internetowych w Niepokalanowie

  współpracownik kwartalnika AKTYW

  redaktor dwumiesięcznika Rycerz Młodych

  współpracownik miesięcznika Rycerz Niepokalanej

  administrator portalu MARYJNI.PL

 • Foto
 • Kontakt
Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo