FunJobsy

Jesteśmy członkami Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce (MI). Dlatego wspieramy i pomagamy realizować cele tego stowarzyszenia. Wszelkie przedsięwzięcia, spotkania, zadania, warsztaty, akcje i inne działania podejmowane przez Fundację Niepokalanej lub w imieniu Fundacji Niepokalanej określamy jako FunJob - od "prace" (j.ang. job) i "fun" - skrót od "Fundacja", ale też j.ang. funny - "lekie, zabawne, fajne" w znaczeniu takim, że cieszymy się, że możemy podejmować funjobsy dla Niepokalanej, będąc całkowicie Jej oddanymi - na wzór św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Realizacje i plany

Nasz zasadniczy funjob obejmuje polskie rodziny. To dla nich i z nimi już od kilkunastu lat organizujemy wartościowe spotkania i wydarzenia. Cieszymy się, że one chętnie korzystają z proponowanych inicjatyw, by umocnić się duchowo, sakramentalnie i rodzinnie.

Ważny i zaszczytny funjob jest skierowany do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, by też mogły rozwijać się duchowo i społecznie.

Funjob Dni Rodzin Doświadczonych - to odważny projekt adresowany do ojców i matek samotnie wychowujących dzieci, jak też do innych członków rodziny, przeżywających różne doświadczenia i próby; jego zasadniczym celem jest umocnienie rodzin w wierze i w nadziei, że nawet największe zło można przemienić w jeszcze większe Dobro.

Wraz z rozwojem Fundacji stawiamy sobie kolejne funjobsy:

 • Organizacja Dni Rodzin Rycerskich, rekolekcji dla rodzin, dla niepełnosprawnych na coraz wyższym poziomie.
 • Współpraca z członkami Rycerstwa Niepokalanej w tworzeniu funjobsa Ewangelizacji przez Internet i inne nowoczesne środki przekazu w duchu św. Maksymiliana Kolbego

  koszt:
  ∓ 8 000,00 zł
  utrzymanie:
  ∓ 5 000,00 zł rocznie
  o funjobsie EPINOŚ:
  Aplikacja MI Teams
 • Budowa Przystani Niepokalanej

  koszt:
  ∓ 35 000 000,00 zł (trzydzieści pięć milionów)
  Dużo, ale wierzymy, że dla Mamusi Niebieskiej wszystko jest możliwe.
  28 sierpnia 2018 r. zawierzyliśmy Koszelówkę - ośrodek wczasowy położony nad Jeziorem Zdworskim.
  Czy to jest miejsce, które wybrała sobie Matka Boża Niepokalana dla Jej rodzin, dla rodzin (oddanych) Niepokalanej?
  Prosimy Was o wsparcie naszego zawierzenia tego ośrodka Niepokalanej. Proponowany tekst zawierzenia zamieszczamy tutaj
  o funjobsie:
  Przystań Niepokalanej
 • Funjobsy Mama.Expert i Męskie Inicjatywy

  dla matek i dla ojców - by wspomagać odkrywanie radości macierzyństwa i ojcostwa.

  koszt:
  ∓ 2 000,00 zł (dwa tysiące rocznie)
  - wynajem ośrodka, opłacenie prowadzących, druk materiałów itp.
  o funjobsie:
  Mama.Expert
 • Planujemy kolejne edycje rekolekcji i spotkań dla rodzin w 2022 r. Kalendarz wydarzeń na stronie rodzina.maryjni.pl.

W szczególny sposób polecamy uwadze funjob, który roboczo nazywamy Krucjatą Niepokalanej. Przewodnią myślą projektu jest realizacja proroctwa z Księgi Rodzaju: "Ona zetrze głowę twoją" - poprzez utworzenie grupy pielgrzymów, którzy całkowicie oddani Niepokalanej, z duchowym orężem w ręku, w sercu i na ustach (różańcem, Cudownym Medalikiem itp.), pójdą w te miejsca, które są naznaczone lub zagrożone obecnością złego ducha. Więcej informacji wkrótce na stronie mlodzi.mi-polska.pl.

Jesteśmy wdzięczni szczególnie za regularne finansowe wspieranie Fundacji, dzięki czemu możemy planować budżet wydatków i tworzyć nowe projekty ewangelizacyjne.

Dużym osiągnięciem było prowadzenie całonocnego czuwania modlitewnego w intencji nawrócenia grzeszników w Niepokalanowie z 16 na 17 dzień miesiąca (od października 2016 do października 2017) oraz przygotowanie materiałów na poszczególne miesiące modlitewnego czuwania. Udzielaliśmy również wsparcia grupom MI, które u siebie w parafii organizowały podobne czuwania modlitewne, a było ich sporo nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo