• Działania wspierane i finansowane przez Fundację Niepokalanej

 • Wirtualne spotkania MI w usłudze Discord
  Spotkania MI on-line
 • Wspieramy Polską Społeczność Maryjną
  MARYJNI.PL - portal internetowy
 • Rycerskie Dni Rodzin
  Książki, albumy, plakaty
 • Rycerskie Dni Rodzin
  Rycerskie Dni Rodzin
 • Dni Rodzin Doświadczonych
  Dni Rodzin Doświadczonych
 • Maryjne Rekolekcje dla Rodzin
  Maryjne Rekolekcje dla Rodzin
 • Mama Expert
  Mama Expert
 • Rodziny Niepokalanej
  Rodziny Niepokalanej
 • Rekolekcje dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy
  Niepełnosprawni i Wolontariusze
 • Rycerstwo Niepokalanej
  Rycerstwo Niepokalanej i MRRN
 • Pomagamy w redakcji czasopism
  Redakcja i opracowanie czasopism
 • Pomagamy w pierwszosobotnich zawierzeniach
  Zawierzenia w Niepokalanowie
 • Fundacja Niepokalanej pośredniczyła w pozyskaniu od sponsorów koniecznych funduszy na organizację Dnia Mazowieckiej Wspólnoty MI (catering, licencja filmu, materiały promocyjne, mailing) oraz na planowane wydanie pokonferencyjnych publikacji. Fundusze pozyskano od następujących podmiotów: Fundacja "ORLEN - DAR SERCA", Polska Spółka Gazowa Sp. z o.o., Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund", Fundacja Grupy PKP, Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

  Patronaty i sponsorzy

Możemy zrobić o wiele więcej - z Twoim wsparciem: finansowym, personalnym, a przede wszystkim modlitewnym, byśmy zawsze czynili to, czego oczekuje i chce od nas Niepokalana.

Jesteśmy młodą fundacją, uczymy się dopiero, jak najskuteczniej używać środków, by nasza służba była jak najbardziej skuteczna i przynosiła rzeczywiste piękne owoce w życiu tych osób, które spotkamy na naszej drodze. Zatem liczymy też na Twoją pomoc, podpowiedź, radę i zachętę do dalszego działania na rzecz pomnażania dobra wokoło nas.

Zanim opuścisz tę stronę...

Idea Fair Play
Wspieraj nas

Numer konta bankowego Fundacji:

1. Bank BNP PARIBAS nr 29 1600 1462 1888 6968 5000 0001

2. Bank PEKAO S.A. nr 36 1240 1822 1111 0010 6328 5056

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo