2020

Sprawozdanie z działalności Fundacji Niepokalanej
za okres 1.01.2020 - 31.12.2020

Sprawozdanie merytoryczne

W roku 2020, w ramach realizacji celów statutowych, podjęto następujące działania:

1. Prowadzenie i administrowanie stron internetowych:

− www.rodzina.maryjni.pl - witryna informacyjno-formacyjna dla rodzin, zawierająca ważne bieżące informacje, relacje z podejmowanych inicjatyw przez Fundację i innych organizacji działających na rzecz rodziny oraz będąca pomocą w logistyce organizacji tych przedsięwzięć;

− www.fundacjaniepokalanej.pl - strona profilowa Fundacji;

− www.mi-polska.pl - oficjalna strona Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce (MI).

2. Organizacja spotkań dla członków MI, rodzin i osób niepełnosprawnych:

− Rycerskie Dni Rodzin - spotkania w formie stacjonarnej zostały odwołane ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Zorganizowane jednak zostały spotkanie on-line z dwoma prelekcjami: prelekcji ks. M. Dziewieckiego i o. M. Bigiela można było odsłuchać na YT, temat: Polska rodzina cudem nad Wisłą.

− Maryjne Rekolekcje dla Rodzin (20-25 lipca) w formie prelekcji i warsztatów poprowadzili: Karol i Aleksandra Wojtynowie z Zamościa oraz Justyna i Krzysztof Kusiowie z Bydgoszczy - rodzinni terapeuci.

− Rodzinna Olimpiada „na Maxa”, 23 lipca (rekreacyjno-sportowe zajęcia dla dzieci i rodziców, z nagrodami).

− Pomoc w przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy MI w Niepokalanowie (25 lipca). W ramach spotkania Fundacja przeprowadziła mini-loterię "Wesprzyj i odbierz nagrodę", z której dochód został przeznaczony na dofinansowanie spotkań dla rodzin.

3. Działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego:

− Pomoc w znalezieniu finansów na organizację IV Ogólnopolskiego Spotkania Dzieci w Niepokalanowie (10 września).

− Pomoc w wydawaniu dwumiesięcznika "Rycerz Młodych", czasopisma dla młodzieży.

− Prowadzenie od listopada raz w tygodniu spotkań formacyjno-edukacyjnych za pomocą usługi Microsoft Teams.

Sprawozdanie finansowe

Przychody: 14 654,64 zł

− przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 14 654,64 zł

Koszty: 16 339,81 zł

− koszty działalności statutowej: 13 249,23 zł

− koszty administracyjne: 3 090,58 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) za 2020 r.: 1 685,17 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich: 12 074,46 zł

Ogółem: nadwyżka przychodów nad kosztami: 10 389,29 zł

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo