2021

Sprawozdanie z działalności Fundacji Niepokalanej
za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

Sprawozdanie merytoryczne

W 2021 r., w ramach realizacji celów statutowych, podjęto następujące działania:

1. Prowadzenie i administrowanie stron internetowych:

− www.rodzina.maryjni.pl - witryna informacyjno-formacyjna dla rodzin, zawierająca ważne bieżące informacje, relacje z podejmowanych inicjatyw przez Fundację i innych organizacji działających na rzecz rodziny oraz będąca pomocą w logistyce organizacji tych przedsięwzięć;

− www.fundacjaniepokalanej.pl - strona profilowa Fundacji;

− www.mi-polska.pl - oficjalna strona Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce (MI).

− www.niepokalanow.pl - oficjalna strona klasztoru Niepokalanów.

− www.rycerzmlodych.pl - strona dwumiesięcznika "Rycerz Młodych".

2. Finansowanie, modernizacja, administracja i prowadzenie strony www.maryjni.pl – w tym maryjnego bloga o nazwie "MBlog".

3. Organizacja spotkań dla członków MI, rodzin i osób niepełnosprawnych:

− Rycerskie Dni Rodzin (4-6 czerwca) – weekendowe spotkanie kulturalno-edukacyjne dla rodzin;

− Maryjne Rekolekcje dla Rodzin (26-31 lipca) w formie prelekcji i warsztatów;

− Rodzinna Olimpiada "na Maxa", 28-31 lipca (rekreacyjno-sportowe zajęcia dla dzieci i rodziców, z nagrodami);

− Pomoc w przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy MI w Niepokalanowie (24 lipca).

4. Działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego:

− Pomoc w znalezieniu finansów na organizację V Ogólnopolskiego Spotkania Dzieci w Niepokalanowie (11 września);

− Pomoc w wydawaniu dwumiesięcznika "Rycerz Młodych", czasopisma dla młodzieży;

− Prowadzenie od września raz w tygodniu spotkań formacyjno-edukacyjnych za pomocą usługi Discord (spotkania są transmitowane kanale YouTube i Facebooku).

− Współpraca w prowadzeniu spotkań "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie (przygotowanie rozważań różańcowych, przygotowanie do przyjęcia do MI).

Sprawozdanie finansowe

Przychody: 37 576,39 zł

− przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 37 576,39 zł

Koszty: 27 910,45 zł

− koszty działalności statutowej: 23 101,79 zł

− kosztami administracyjne: 4 808,66 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) za 2021 r.: 9 665,94 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich: 10 389,29 zł

Ogółem: nadwyżka przychodów nad kosztami: 20 055,23 zł

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo