2022

Sprawozdanie z działalności Fundacji Niepokalanej
za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Sprawozdanie merytoryczne

W 2022 r., w ramach realizacji celów statutowych, podjęto następujące działania:

1. Prowadzenie i administrowanie stron internetowych:

− www.fundacjaniepokalanej.pl - strona profilowa Fundacji;

− www.mi-polska.pl - oficjalna strona Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce (MI).

− www.niepokalanow.pl - oficjalna strona klasztoru Niepokalanów.

− www.rycerzmlodych.pl - strona dwumiesięcznika "Rycerz Młodych".

2. Finansowanie, modernizacja, administracja i prowadzenie strony www.maryjni.pl – w tym maryjnego bloga o nazwie "MBlog".

3. Prowadzenie formacyjnych spotkań on-line w duchowości Rycerstwa Niepokalanej dla wszystkich chętnych za pomocą aplikacji Discord oraz transmisji LIVE na platformie YouTube i Facebooku (w czwartki, raz w tygodniu).

4. Działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego:

− Pomoc w znalezieniu finansów na organizację I Ogólnopolskiego Spotkania Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża (Święty Krzyż, 17 września). Promowanie postaw budujących pokój na świecie; promowanie rodziny jako podstawowej jednostki rozwoju dzieci; kształtowanie świadomości obywatelskiej; wychowanie dzieci i młodzieży do szacunku i wartości symboli narodowych; promowanie polskiej kultury i patriotyzmu; zaangażowanie rodzin do działań na rzecz społeczności lokalnych; promowanie regionu i tradycji ziemi świętokrzyskiej; sfinansowanie koncertu „Oratorium o Pokoju”.

− Skład i redakcja czasopisma "Rycerz Młodych" – dwumiesięcznika dla młodzieży.

− Współpraca w prowadzeniu pierwszosobotnich spotkań "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie.

− Pomoc w przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy MI w Niepokalanowie (30 lipca).

Sprawozdanie finansowe

Przychody: 75 031,32 zł

− przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 75 031,32 zł

Koszty: 84 095,70 zł

− koszty działalności statutowej: 79 203,74 zł

− kosztami administracyjne: 4 891,96 zł

Strata za 2022 rok: 9 064,38 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) za 2021 r.: 9 665,94 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich: 10 389,29 zł

Ogółem: nadwyżka przychodów nad kosztami: 10 990,85 zł

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo