2023

Sprawozdanie z działalności Fundacji Niepokalanej
za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Sprawozdanie merytoryczne

W 2023 r., w ramach realizacji celów statutowych, podjęto następujące działania:

1. Prowadzenie i administrowanie stron internetowych:

− www.fundacjaniepokalanej.pl - strona profilowa Fundacji;

− www.mi-polska.pl - oficjalna strona Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce (MI).

− www.niepokalanow.pl - oficjalna strona klasztoru Niepokalanów.

− www.rycerzmlodych.pl - strona dwumiesięcznika "Rycerz Młodych".

2. Finansowanie, modernizacja, administracja i prowadzenie strony www.maryjni.pl – w tym maryjnego bloga o nazwie "MBlog".

3. Prowadzenie formacyjnych spotkań on-line w duchowości Rycerstwa Niepokalanej dla wszystkich chętnych za pomocą aplikacji Discord oraz transmisji LIVE na platformie YouTube (w czwartki, raz w tygodniu).

4. Działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego:

− Pomoc w znalezieniu finansów na organizację II Ogólnopolskiego Spotkania Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża (Święty Krzyż, 19 września). Promowanie postaw budujących pokój na świecie; promowanie rodziny jako podstawowej jednostki rozwoju dzieci; kształtowanie świadomości obywatelskiej; wychowanie dzieci i młodzieży do szacunku i wartości symboli narodowych; promowanie polskiej kultury i patriotyzmu; zaangażowanie rodzin do działań na rzecz społeczności lokalnych; promowanie regionu i tradycji ziemi świętokrzyskiej.

− Skład i redakcja czasopisma "Rycerz Młodych" – dwumiesięcznika dla młodzieży.

− Współpraca w prowadzeniu pierwszosobotnich spotkań "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie.

Sprawozdanie finansowe

Przychody: 38 179,28 zł

− przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 38 179,28 zł

Koszty: 33 113,77 zł

− koszty działalności statutowej: 29 312,27 zł

− kosztami administracyjne: 3 801,50 zł

Zysk za 2023 rok: 5 065,51 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich: 10 990,85 zł

Ogółem: nadwyżka przychodów nad kosztami: 16 056,36 zł

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo