Boże Narodzenie 2022

Pan Jezus przychodzi na Ziemię jako Zbawiciel świata; On przychodzi w każdej Eucharystii, by być "Bogiem z nami" i w nas – Emmanuelem. On jest i działa w każdej rodzinie, aby ciągle na nowo mogła czerpać moc do kroczenia ku niebu na wzór Świętej Rodziny – Jezusa, Józefa i Maryi. Ta droga nie jest łatwa, najeżona przeszkodami, którym musi stawić czoło każda rodzina, by przetrwać i stwarzać przyjazne środowisko dla rozwoju miłości – jedynego klucza zdolnego otworzyć rajskie bramy nieskończonego szczęścia. Miłości, której nieodzownymi elementami są wzajemne obdarowanie, wierność oraz wzajemna służba. Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie tym darem, jaki każdy z was otrzymał (Ga 5,13; 1 P 4,10).

Niech pełna miłości wzajemna służba będzie wyrazem radości z otrzymanego od Boga daru bycia tą (a nie inną) osobą, aby trudności i nasze ludzkie ograniczenia nie były przeszkodą, ale dodatkowym budulcem nierozerwalnej jedności w jednym ciele, które przez sakrament Chrztu Świętego tworzymy.
Łączy nas Chrystus – Wcielona i Ukrzyżowana Miłość. Niech On Was prowadzi i błogosławi Wam na każdy dzień tej doczesnej wędrówki ku nieskończonemu szczęściu. Niech Maryja, Niepokalana Matka Boża, otula Was płaszczem swojej opieki, a św. Józef wspomaga Was w trosce o codzienne potrzeby.
Pozdrawiamy i z serca † błogosławimy...
Fundacja Niepokalanej
FUNDACJA NIEPOKALANEJ − istnieje po to, by służyć...
Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo