MI i MRRN

 1. Należymy do Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce. Dlatego też wspieramy i pomagamy realizować cele tego stowarzyszenia.

 2. Rycerstwo Niepokalanej

  Współpracujemy z Zarządem Narodowym "Rycerstwa Niepokalalanej" w organizacji i realizacji inicjatyw MI:

  ⊸ Ogólnopolski Dzień Modlitwy MI

  ⊸ Wiosenny i jesienne spotkania liderów MI

  ⊸ Ogólnopolskie Spotkania MI na Świętym Krzyżu (2022, 2023).

  ⊸ Dzień Mazowieckiej Wspólnoty MI (2019).

  ⊸ Ogólnopolskie Spotkania Dzieci w Niepokalanowie (2018, 2019).

  ⊸ Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin (2018).

  ⊸ Obsługa strony internetowej mi-polska.pl

  ⊸ Obsługa list mailingowych i inne...

  Administrujemy formularz wpisu do MI:

  Wpis do MI
  DO.MI-POLSKA.PL
 3. MRRN

  Przez wiele lat staraliśmy się animować działalność Młodzieżowego Ruchu Rycerstwa Niepokalanej, m.in. organizując:

  ⊸ zjazdy MRRN i Dni Młodych MI (w latach 2002-2014);

  ⊸ wyjazdy na ŚDM (Maryjne Centrum ŚDM) i Europejskie Spotkania Młodych;

  ⊸ spotkania i warsztaty dla animatorów MRRN.

  Administrujemy stronę internetową MRRN:

  MRRN
  MLODZI.MI-POLSKA.PL
 4. Multimedia

  Udało się zrealizować kilka projektów multimedialnych. Zajmujemy się ich aktualizacją:

  Ekrany dotykowe: MI na świecie i Maksymilian Maria Kolbe - obecnie znajdujące sie w Muzeum św. Maksymiliana w Niepokalanowie

  Celebracja o Cudownym Medaliku, wydana na płytach DVD (2010)

  Projekt edukacyjny MI-onerzy i wiele przydatnych prezentacji, wykonanych w programie MS PowerPoint, a wykorzystywanych podczas przeprowadzania naszych autorskich celebracji. Oto kilka z nich:

  Święta Godzina Mocy

  Droga Wody Żywej

  ⊸ Celebracja 33 lata

  ⊸ Celebracja Dom na skale

  ⊸ Celebracja Historia Miłosierdzia

  ⊸ Celebracja Jasnogórska Matko Kościoła

  ⊸ Celebracja Niebo jest w sercu mym

  ⊸ Celebracja Radość Maryi

  ⊸ Celebracja Rozmowa duszy

  ⊸ Celebracja Sól ziemi

  ⊸ Celebracja Trzy pytania

  ⊸ Celebracja Wszystko jest możliwe

  ⊸ Celebracja duchowego wzrostu

  ⊸ Celebracja uzdrowienia

 5. Tworzymy projekt maryjno-ewangelizacyjny: Apostolska Grupa Rycerska.

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo