2019

Sprawozdanie z działalności Fundacji Niepokalanej
za okres 1.01.2019 - 31.12.2019

Sprawozdanie merytoryczne

W roku 2019 w ramach realizacji celów statutowych podjęto następujące działania:

1. Prowadzenie i administrowanie stron internetowych:

- www.rodzina.maryjni.pl - witryna informacyjno-formacyjna dla rodzin, zawierająca ważne bieżące informacje, relacje z podejmowanych inicjatyw przez Fundację i innych organizacji działających na rzecz rodziny oraz będąca pomocą w logistyce organizacji tych przedsięwzięć;

- mama.expert - portal dla matek, zawierający informacje i artykuły publicystyczne z dziedziny macierzyństwa i rodziny, służący pomocą w odkrywaniu przez kobiety idei radosnego macierzyństwa;

- www.fundacjaniepokalanej.pl - strona profilowa Fundacji;

- www.mi-polska.pl - oficjalna strona Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce (MI).

2. Organizacja spotkań dla członków MI, rodzin i osób niepełnosprawnych:

- Rycerskie Dni Rodzin (1-3 maja oraz 31 maja - 2 czerwca), czyli trzydniowe spotkanie dla rodziców i dzieci w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanowie Lasku, w ramach którego odbyły się warsztaty i prelekcje na tematy: Jak radzić sobie z problemami, konfliktami, ludzkimi ograniczeniami i niedoskonałościami; jak budować jeszcze większe dobro w "domowym ognisku". Tymi zagadnieniami zajmowało się w tym małżeństwo Aldona i Artur Wiśniewscy z fundacji "TAK dla Rodziny" i zespołu "Moja Rodzina".

- Maryjne Rekolekcje dla Rodzin (22-27 lipca) pod hasłem "Wrota miłości", w ramach których odbyła się Rodzinna Olimpiada "na Maxa", czyli szczególna forma aktywizacji dzieci (konkurencje sportowe i intelektualne) oraz integracji rodziców i dzieci. W spotkaniu wzięło udział 17 rodzin, w tym trzy tzw. rodzin zastępczych. Spotkania dla rodziców prowadzili Artur i Aldona Wiśniewscy z fundacji "TAK dla Rodziny", tworzący też zespół "Moja Rodzina". Podczas konferencji zostały dotknięte sprawy wychowawcze oraz sposoby budowania relacji rodzinnych i małżeńskich.

- W Niepokalanowie Lasku spotkały się rodziny, które borykają się z różnymi trudnościami lub przeżywają ciężkie chwile próby, jak też ci, którzy za rodziny w kryzysie zapragnęli ofiarować swój czas i modlitwę. To modlitewne spotkanie, nazwane Dniami Rodzin Doświadczonych, odbyło się w dniach 3-5 maja. Uczestniczyło w nim 28 osób z całej Polski.

- Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, które odbyły się w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanowie Lasku w dniach 26-31 sierpnia 2019 r. Oprócz programu modlitewnego i formacyjnego, Fundacja realizowała program integracyjny i rekreacyjny, m.in. poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie tzw. Balu na Maxa (balu przebierańców z konkursem na najlepsze stroje).

- Pomoc w przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy MI w Niepokalanowie (27/28 lipca 2019 r.). W ramach spotkania Fundacja przeprowadziła mini-loterię "Wesprzyj i odbierz nagrodę", z której dochód został przeznaczony na dofinansowanie rekolekcji dla osób z niepełnosprawnością.

3. Działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego:

- Zorganizowanie w Niepokalanowie spotkania modlitewnego "Akcja Fatima 2020", obejmującego Różaniec i Eucharystię w intencji Rodzin 20 lutego 2019 r. - w 100-lecie odejścia do Nieba św. Hiacyny Marto; spotkanie to zgromadziło ok. 600 osób w sanktuarium-kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie oraz do 3100 osób uczestniczących w "Akcji" przez Internet na kanale NIEPOKALANÓW.TV.

- Pomoc w znalezieniu finansów na organizację III Ogólnopolskiego Spotkania Dzieci w Niepokalanowie (7 września 2019 r.). Wzięło w nim udział ponad 5 tys. dzieci z całego kraju.

- Pomoc w pozyskaniu od sponsorów funduszy na organizację Dnia Mazowieckiej Wspólnoty MI (catering, licencja filmu, materiały promocyjne, mailing) oraz na wydanie pokonferencyjnej publikacji. Fundusze pozyskano od następujących podmiotów: Fundacja "ORLEN - DAR SERCA", Polska Spółka Gazowa Sp. z o.o., Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund", Fundacja Grupy PKP, Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

- Skład, korekta i przygotowanie do druku:
a) kwartalnika "Aktyw", jako rodzaj współpracy w promowaniu informacji społecznych w Powiecie Sochaczewskim;
b) dwumiesięcznika "Rycerz Młodych", czasopisma dla młodzieży.

Sprawozdanie finansowe

Przychody: 49 923,39 zł

Polska Spółka Gazowa Sp. z o.o. 15 000,00 zł

EFRW 2 500,00 zł

Orlen SA 7 000,00 zł

FG PKP 1 000,00 zł

Urząd Dzielnicy W-wa Wilanów 1 200,00 zł

Mini Loteria Fantowa "Wesprzyj i odbierz nagrodę" 1 250,00 zł

pozostałe 21 973,38 zł

Koszty: 43 680,45 zł

koszty działalności statutowej: 40 232,41 zł

koszty administracyjne: 3 448,04 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami: 6 242,93 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich 5 831,53 zł

Ogółem: 12 074,46 zł

Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo