Wielkanoc 2023

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

Dzieląc się radością Zmartwychwstałego Pana, życzymy głębokich przeżyć duchowych i spotkania Zmartwychwstałego na wszystkich ścieżkach życia. Niech obfitość łaski spływa w Wasze serca, by pełne miłości i życzliwości, napełniały Wasze rodziny, naszą Ojczyznę i cały świat dobrocią, pokojem i błogosławieństwem.

Niech Niepokalana ogarnia Was swoją matczyną opieką, aby wszelkie przedsięwzięcia i plany, zgodne z planem i wolą Bożą, układały się pomyślnie, na pożytek ludzi i jak największą Bożą chwałę.

Z darem modlitwy

Fundacja Niepokalanej

Czy wiecie, że...

  • Święta Wielkanocne to pamiątka Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - naszego Pana i Zbawiciela.
  • święcone Jajko ("święconka") - to symbol Chrystusa, który pokonał "skorupę" naszego grzechu i mogliśmy wyjść wyzwoleni jako odrodzone dzieci Boże
  • Zając - symbol nawracającego się grzesznika, który podskakuje z radości, że został wyzwolony z grzechów i obdarowany nowym życiem w Jezusie Chrystusie.
  • Baranek - symbol Chrystusa, który jako niewinny Baranek został złożony w ofierze za nasze grzechy, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo Boże.
  • Życzymy, autentycznego i głębokiego doświadczenia głębi Świąt Wielkanocnych: nowego życia w Jezusie Chrystusie, jako nieskalanego dziecka Bożego, wyzwolonego od śmierci, piekła i szatana!
Kwota
Waluta
Cel
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Kod
Miasto
Ulica
Nr domu
Script logo